За Нас  

Радио Русе съществува от 1947 година, а общината  притежава най-голямата кабелна радиомрежа в страната.
През 2012г. с решение №204 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол  № 12/21.06.2012г., радиото се влива в структурата на новосъздаденото Общинско предприятие „Русе арт”.
Днес звеното излъчва 24-часова програма в Интернет, един час от която се транслира и чрез кабелната радиомрежа от 14.00 до 15.00 часа в делнични дни. Притежава издадено от Съвета за електронни медии удостоверение №02-006 от 20.05.2009г. за регистрация като  местен обществен кабелен радиооператор с политематичен профил на програмата. Притежава Договор за разрешение използването на музикални и литературни произведения по радио със Сдружение на композитори, автори и музикални издатели МУЗИКАУТОР. На радиото е предоставена за безвъзмездно ползване основно ремонтирана сграда, която е публична общинска собственост с предназначение за общинско обществено радио. Редакцията и студиото са напълно компютъризирани.
Русенските слушатели имат нужда от свое радио с журналистически предавания, с високи изисквания към културата на речта и чистота на езика, с балансирано съотношение между българската, европейската и световна музика.

Дейности на Радио Русе:

– производство на собствена продукция – интервюта, репортажи; 
– изработка на рекламни аудио–спотове и клипове;
–селекция на музикални, образователни, забавно–развлекателни и други програми;
– излъчване на програмата от апаратно–студиен комплекс;
– излъчване на живо работата на Общинския съвет едновременно в кабелната радиомрежа на Община Русе и online;
– интерактивно представяне на новини и събития от региона;

  Екип на Радио Русе  

Галя Савова
Галя Савова

Ръководител програма
Радио Русе
GSM: 0879 948 322
E-mail: radioruse@abv.bg

Лилия Рачева
Лилия Рачева

Журналист

GSM: 0889 273 260
E-mail: radioruse@abv.bg

Теодора Копчева
Теодора Копчева

Журналист

GSM: 0878 307 463
E-mail: radioruse@abv.bg

Юрий Ангелов
Юрий Ангелов

Разработчик интерактивно
съдържание – тонрежисьор
GSM: 0899 316 918
E-mail: radioruse@abv.bg

Диана Георгиева
Диана Георгиева

Тоноператор

GSM: 0894 483 019
E-mail: radioruse@abv.bg