Връзки  

Oбщинското предприятие

РУСЕ АРТ
Адрес: 7000 Русе, площад „Свобода“ 4
Е-mail: ruseart@gmail.com
Фейсбук: https://facebook.com/ruseart.bg

Звена:

Външна реклама и Инженерно-техническо осигуряване
Адрес: Ул. „Александровска“ 93 (Сграда на Централни Хали)
Телефон: 082/83 49 17
Е-mail: opart_ruse@abv.bg

Клуб на дейците на културата /КДК/
Адрес: гр. Русе,  ул. „К. Иречек“ 2
Телефон: 082/873 198; 082/834 922
Е-mail: diana_kdk@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/KlubNaDeiciteNaKulturata

Доходно здание
Адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ 4
Телефони: 082/87 40 49; 0894 48 30 14; 0994 48 30 19.
Е-mail: ruseart@gmail.com
Фейсбук: https://www.facebook.com/DohodnoZdanieRuse

Общински духов оркестър – Биг Бенд Русе
Адрес: гр. Русе, ул. „Д. Възраждане“ 1
Телефон: 0878 382 824
Сайт: dimcho.rubchev@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/BigBandRuse

Туризъм и маркетинг
Адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ 61
Телефон: 082/82 47 04
Е-mail: ruse.tic@gmail.com;  ruseart@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/ticruse

 

  Полезни връзки