Реклама  

 Н А Р Е Д Б А  №16

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

 Тарифа за радиореклама на Радио Русе

41.1.1. Излъчване на клипове Цена с ДДС  
клип до 30 сек. в кабелната радиомрежа и интернет 4.00 лв.  
клип до 30 сек. в интернет 1.00 лв.  
при продължителност на клипа под 20 сек. за всяка секунда под 20 сек. цената се намалява с – 0.10 лв.  
при продължителност на клипа до 1 мин. за всяка следваща секунда над 30 сек. цената се увеличава с  

 

0.10 лв.

 
при продължителност на клипа над 1 мин. за всяка следваща секунда над 30 сек. цената се увеличава с  

 

0.15 лв.

 
за излъчване във фиксирано време цената се удвоява + 100 %  
Минимална таксувана дължина за излъчен клип е 15 секунди    
41.1.2. Изработка на радиореклама – жанр Цена с ДДС  
рекламен репортаж/интервю 30.00 лв.  
обява с монтаж на музикален фон и глас 15.00 лв.  
клип с монтаж на музикален фон, звукови ефекти и глас 40.00 лв.  
41.1.3. Премии за обем поръчки /не важат при ползването на рекламни пакети по т. 41.1.4/ Премия -безплатни излъчвания  
от 5 до 10 излъчвания 1  
от 11 до 15 излъчвания 2  
от 16 до 20 излъчвания 3  
от 21 до 30 излъчвания 5  
от 31 до 40 излъчвания 10  
от 41 до 50 излъчвания 12  
от 51 до 60 излъчвания 15  
от 61 до 70 излъчвания 20  
от 71 до 80 излъчвания 25  
от 81 до 90 излъчвания 30  
от 91 до 100 излъчвания 35  
При годишна поръчка на 265 излъчвания 65  
Разпределението кабелна мрежа-интернет се договаря пропорционално.   
41.1.4. Пакети за излъчване на рекламни клипове – важат само при авансово плащане
Пакети В кабел+интернет В интернет Цена с ДДС
Седмичен 5 10 27.00 лв.
Месечен 20 40 96.00 лв.
Тримесечен 60 120 252.00 лв.
Шестмесечен 120 240 432.00 лв.
Годишен 240 480 720.00 лв.
Графикът на излъчванията се изготвя по желание на рекламодателя и съобразно програмните възможности на радиото.

 

Тарифа за предизборни и други политически и обществени кампании

41.1.5. При предизборни и други политически и обществени кампании, ако цените не са изрично определени от НС, МС, ЦИК или други оторизирани по закон органи:
За излъчване на клипове се използват цените за рекламни клипове по т.41.1.1 с предвидените в т.41.1.3 премии. Пакетите по т.41.1.4 не важат за предизборни и други политически и обществени кампании.
За излъчване на обръщения, интервюта, репортажи, дебати и други радиоформи, заявени от съответните организации по време на техните кампании при сборуване на цялото времетраене на всичките пропагандни форми: В кабелната мрежа и интернет Само в интернет
6.00 лв. с ДДС за всяка започната минута 2.00 лв. с ДДС за всяка започната минута
За изработка на платени репортажи, интервюта, обяви и клипове се използват цените за изработка на реклама по т.41.1.2.

 

Банери в интернет страницата и безплатни излъчвания

41.1.6. Банер в http://radioruse.com
За един месец Цена с ДДС
50.00 лв.
41.1.7. Безплатни излъчвания
Безплатно се излъчват обяви и клипове на Общинския съвет и на общинската администрация, на общински и държавни културни, образователни и детски институти, на дружества на хора с увреждания и за акции на регистрирани благотворителни организации. Те не се включват в рекламните блокове и не се отчитат като радиореклама.