Кметът Пенчо Милков подписа пакт за противодействие на корупцията

Публикация   10:32     22 Юли, 2022 /     Радио Русе   /     262

Kметът на Община Русе Пенчо Милков подписа пакт за превенция и противодействие на корупцията на местно ниво. Така завърши двудневната Национална конференция на тема „Борба с уязвимостите към корупция на общинско ниво“, организирана от Международния републикански институт на САЩ (IRI).

Кметът получи покана да се включи в инициативата с оглед на полаганите усилия на Община Русе за прозрачност на управлението и подобряване на административните услуги на гражданите. На конференцията присъства и главният секретар на Община Русе Димитър Генков.

 „Това, че световна организация като IRI избра Русе като една от 10-те общини в България, участващи в проучването за прозрачно управление и уязвимост към корупция, ни мотивира да работим още по-усърдно. Създадохме много механизми за по-голяма прозрачност и гражданско участие, но резултатите показват, че трябва да продължим да ги развиваме и правим познати, за да се възползват русенци от тях“, заяви кметът.

Програмата на конференцията откриха Пол Маккарти – регионален директор за Европа на IRI, и Н. Пр. Херо Мустафа – посланик на САЩ в България. В инициативата се включиха кметове и техни заместници от още 9 общини – София, Враца, Бургас, Стара Загора, Благоевград, Разград, Перник, Кърджали и Велико Търново. В рамките на панела „Състояние на прозрачността и гражданското участие в общините и добри практики“ всеки от тях сподели свършеното през последните години, както и работата на администрациите по важни теми като прозрачност, гражданско участие и антикорупционни политики. 

Според доклада на Международния републикански институт Община Русе през последните 3 години е направила прозрачността свой ключов приоритет. Като основно подобрение в работата на настоящата администрацията се отчита провеждането на обществени поръчки изцяло в електронна среда с напълно отворен достъп на гражданите. Други силни страни са редовните седмични отчети на кмета, както и подобрените функции на официалния уебсайт. В него бе осигурена възможност за бързо и лесно входиране на сигнали и предложения  от компютър или телефон и бе отворен достъпът до деловодната система на администрацията с цел проследяване развитието на преписките в реално време.

Всички общини са получили препоръка да включват повече граждани в обществените си обсъждания по важни теми.

Докладът на IRI ще бъде достъпен за широката публика на български език до няколко месеца.

Припомняме, че през юни бе проведена съвместна среща в Община Русе с представители на IRI и гражданите, на която бяха обсъдени начините за подобряване на комуникацията между двете страни, провеждането на последващи информационни кампании, обясняващи какви са функциите на общинските и държавните институции и повишаване на отчетността им.

Русе България

Прочети още