Русе и Гюргево обсъдиха бъдещата програма за трансгранично сътрудничество Интеррег VIA Румъния-България

Публикация   16:49     22 Юли, 2022 /     Радио Русе   /     453

Днес на работна среща в Гюргево бяха обсъдени партньорствата за съвместни трансгранични проекти между България и Румъния през новия програмен период 2021 – 2027 г. На форума, иницииран от председателя на Окръжен съвет – Гюргево Димитриу Беану, присъстваха заместник–кметът Златомира Стефанова, директорът на дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“ Ивайло Кадишев, експертът Емилия Петкова, представители на Областна администрация – Русе, културни институции, Русенския университет „Ангел Кънчев“, неправителствени организации, както и изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева.

Ще се работи по 4 основни направления – стратегически проекти с акцент върху Зелената сделка с основни цели:

- подобряване на мобилността, образованието и културата;

- екологичен преход и адаптиране към изменението на климата;

- интегрирана териториална стратегия, чийто обединяващ елемент е вело маршрутът EuroVelo 6.

„Доброто сътрудничество с нашата северна съседка е ключово за Община Русе и вярвам, че ще продължим да работим в синхрон за ускореното развитие на региона и през новия програмен период“, изтъкна Златомира Стефанова. Тя допълни, че се надява новата интегрирана териториална стратегия, чиято разработка предстои, да доведе още повече туристи в Дунавския регион.

През април Министерският съвет одобри проекта на програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-А Румъния - България 2021-2027 г.  Нейният бюджет е в размер на 207.5 млн. евро, като 163.5 милиона от тях са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Програмната територия на проекта обхваща осем български области - Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич. От румънска страна в обхвата ѝ са седем румънски региона - Констанца, Кълъраш, Гюргево, Телеорман, Дол, Мехединци и Олт. Бенефициенти могат да бъдат национални, регионални и местни власти, университети, изследователски центрове, асоциации, неправителствени организации, граждански обединения и мрежи, и др. Основната цел на програмата е да гарантира устойчивия и иновативен растеж на регионите, в съответствие с новата политика на сближаване на ЕС за периода 2021-2027 г.

Русе България

Прочети още