Община Русе обезопасява разлива от гудрон на старото сметище, предизвикан от горещините

Публикация   12:54     25 Юли, 2022 /     Радио Русе   /     226

За поредна година високите температури предизвикаха разлив на гудрон на територията на старото сметище край Русе.

Пробивите са на три локации по периферията на сметището, като според експерти от отдел „Екология“ в Община Русе основната причина за ежегодните разливи е недобре изпълнен проект по обезопасяване на отпадъчните продукти.

Община Русе извършва постоянно наблюдение на сметището, като се е свързала незабавно с фирмата-изпълнител на дейностите по рекултивация и поддръжка на старото сметище и е възложила разливите да бъдат овладени и запечатани в най-кратки срокове.

Гудронът е остатъчен материал от производството на масла и асфалтов битум и не е опасен за човешкото здраве. Отличава се със специфична миризма и в миналото, поради липса на законодателство за регламентираното му изхвърляне, се е загробвал в земята. При повишаване на температурите сместа увеличава обема си, което често води до пропукване на защитната обвивка и земните пластове и разливането й по склоновете на сметището.

Русе България

Прочети още