Русенска област е на 10-о място по работна заплата

Публикация   15:11     22 Ноемв, 2023 /     Радио Русе   /     216

Дневникът на репортера

Според статистическите данни, средната месечна работна заплата за третото тримесечие на 2023-та годината в област Русе е 1 625 лева. Спрямо второто тримесечие тя се е увеличила с 24 лв., а в сравнение със същия период на миналата година е нараснала с 205 лева. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на настоящата година са получили работещите в сферата на „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2 227 лв., следвани от работещите в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 2 074 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 2 000 лв. - с 375 лв. или 23.1%  по-висока от тази за област Русе.

Материал: Теодора Копчева

Русе България

Прочети още