Дневникът на репортера: 38 общински обекта на търг, за 3 няма кандидати

Първите проекти по програма „Култура“ постъпиха в Общината, пише в седмичния отчет

Публикация   14:42     25 Март, 2024 /     Радио Русе   /     110
Дневникът на репортера: 38 общински обекта на търг, за 3 няма кандидати

В Община Русе са постъпили първите проектни предложения по програма „Култура“, пише в седмичния отчет за дейността на общинската администрация в областта на Образованието и културата.

В сферата на Международните програми, инвестиции и собственост са проведени две процедури за отдаване под наем на 38 обекта общинска собственост, като за три от обявените за отдаване обекти не са се явили кандидати, уточняват от местната администрация.

Текст: Теодора Копчева