Област Русе: Населението намалява и застарява

Дневникът на репортера - Област Русе: Населението намалява и застарява Живородените са повече, но естественият ни прираст остава отрицателен

Публикация   14:16     21 Май, 2024 /     Радио Русе   /     191

Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението в област Русе, каквато е и тенденцията за цялата страна; Увеличава се броят на живородените деца, намалява броят на починалите; Намалява и броят на сключените граждански бракове и броят на разводите. Това са изводите на Териториалното статистическо бюро "Север" за демографската ситуация в област Русе през 2023 година, отразяваща населението и демографските процеси.

Материал: Теодора Копчева

Русе България

Прочети още