Общината е категоризирала 15 заведения за хранене и настаняване

Публикация   14:32     10 Юни, 2024 /     Радио Русе   /     35

Дневник на репортера

Общинският отчет включва традиционно ремонти, проверки и конкурси и търгове

Специалисти от община Русе са участвали в среща по програма „INTERREG Румъния-България“ по приоритет „Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в образованието, обучението и ученето през целия живот“. Наред с това са внесени за разглеждане 15 предложения за разпореждане с общински имоти. Съставени са и 17 акта за общинска собственост, приключени са 3 тръжни процедури и 1 за прекратяване на съсобственост. Това пишат общинските служители в седмичния отчет за дейността си в областта на Международните програми, инвестиции и собственост. И още - категоризирани са 15 заведения за хранене и развлечения и места за настаняване…

Текст: Теодора Копчева

Русе България

Прочети още