Заместник-кметът на община Русе Енчо Енчев оглави Постоянната комисия по образование на НСОРБ

Публикация   14:18     24 Юни, 2024 /     Радио Русе   /     157

Специалистите по образование от общините откроиха най-сериозните проблеми в системата, като сега предстои да бъдат набелязани приоритетите, по които Комисията ще работи със законодателната и изпълнителната власт. За някои от належащите въпроси и бъдещата работа на комисията Галя Савова разговаря с Енчо Енчев.

Русе България

Прочети още