5 нови семейства са настанени в общински жилища, на 8 са прекратени договорите

Дневникът на репортера: Жители на "Селеметя" и "Тракцията" са консултирани за имунизации и туберкулоза

Публикация   14:16     01 Юли, 2024 /     Радио Русе   /     73

Пет нови семейства са били настанени в общински жилища през изминалата седмица, едно е настанено в резервно жилище, а с 8 семейства са прекратени наемните отношения. Това пишат общинските служители в Седмичния отчет за дейността си в областта на Социалните дейности, здравеопазването и транспорта. И още – направени са планови проверки на 10 от наетите лица на длъжност домашен помощник по проект "Грижа в дома в община Русе", сключени са 50 нови тристранни споразумения за включване в Механизъм "Лична помощ" с ползватели и са наети 50 души като лични асистенти.

 

Текст: Теодора Копчева

Русе България

Прочети още