Община Русе модернизира уличното осветление в 10 села с 14 фотоволтаични централи

Публикация   15:24     08 Юли, 2024 /     Радио Русе   /     53

Община Русе ще реализира мащабен проект за модернизиране на уличното осветление в десет от малките населени места на територията си. Чрез внедряване на фотоволтаични системи (ФЕЦ) ще бъде постигната не само значителна икономия на енергия, но и ще се подобрят условията за живот на жителите в тези села.

Проектът е на обща стойност от 1 288 056 лв. с ДДС и се финансира изцяло от Националния план за възстановяване и устойчивост. Той е с иновативен характер за България, тъй като е първият по рода си, който ще обхване цялостното модернизиране на уличното осветление в малки населени места.

В рамките на проекта ще бъдат изградени 14 ФЕЦ, които ще бъдат разположени върху покривите на общински сгради и имоти. Тези централи ще произвеждат електрическа енергия за собствени нужди на уличното осветление в 10 села - Басарбово, Мартен (3 ФЕЦ), Николово (2 ФЕЦ), Сандрово, Просена, Семерджиево, Ново село, Червена вода (2 ФЕЦ), Тетово и Хотанца. Новите ФЕЦ ще доведат до минимум 90% намаление на разходите за електроенергия за улично осветление в тези населени места.

Проектът ще допринесе за повишаване на безопасността на движението, тъй като по-доброто осветление ще подобри видимостта през нощта и ще намали риска от пътнотранспортни произшествия. Освен това модернизацията ще създаде по-комфортна и приятна среда за жителите, а производството на електроенергия от слънчева енергия ще допринесе и за намаляване на емисиите на парникови газове.

Реализираната икономия на енергия и разходи ще повиши възможностите за инвестиране във възобновяеми източници и разработване на системи за мониторинг и управление на енергията на системите за външно изкуствено осветление. Системата за мониторинг и управлението на системите от своя страна ще предостави възможност на кметствата за гъвкаво управление на уличното осветление.

Русе България

Прочети още